blog

FOUNDATION FOR ACCESS TO RIGHTS

Становище: Закон за противодействие на тероризма

Днес група организации и граждани (според списъка накрая) внесохме публикуваното по-долу Становище относно предложения от Министерски съвет за Обществено обсъждане Проект на Закон за противодействие на тероризма: До Министерски съвет на Република България СТАНОВИЩЕ относно: Проект на Закон за противодействие на тероризма, публикуван в Портала за Обществени консултации на Министерски съвет на Република България на […]

Подготвя се обезпокоително “узаконяване” на “разпределителния център” в Елхово

  на снимките: “Разпределителен център” в Елхово (ноември 2013г.) Фондация за достъп до права – ФАР днес внесе в МВР своето становище относно проекта на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, с който се предвижда “узаконяване” на практиката по неформално задържане на чужденци в Елхово с цел “разпределянето” им. […]

Bulgaria hears about the experience of Canada in refugee protection

On 6 and 7 January 2016 the Bulgarian institutions and civil society had a unique chance to hear about the experience of Canada in the field of asylum. On 6 January 2016 Francisco Rico-Martinez and Loly Rico, Founders and Co-Directors of FCJ Refugee Centre in Canada spoke in Sofia about the promising practices of Canada […]

Фондация за достъп до права – ФАР приема стажанти

Желаете да се занимавате с права на човека? Искате да придобиете практически опит във връзка с оказването на правна помощ? Вълнуват Ви проблемите на бежанците, имигрантите, раждащата жена, децата, възрастните хора? Присъединете се като стажант към екипа на Фондация за достъп до права – ФАР! ФАР е неправителствена организация, основана от адвокат Валерия Иларева, за […]

Безстрашие

В първия момент си помислих, че е някаква нелепа шега като видях миграционният полицай да се приближава бързо и да казва „Хей, ти, защо си ми седнал на мястото, бе, това е моето място!“. Но после … Двамата души, с които провеждах адвокатското свиждане в СДВНЧ, бързо се изправиха на крака и замръзнаха, а „полицаят“ […]

Изводи от информационните сесии с търсещи закрила и бежанци

На 22 юли 2015 година в град София проведохме първите две информационни сесии с търсещи закрила и бежанци от общо десет предвидени такива в рамките на проект „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на информираността и знанието“. Първите две сесии бяха за хора, които говорят арабски. За датите на другите събития […]

От „търсещи убежище“ към „хора“: правното положение на чужденците, които не могат да бъдат отведени по хуманитарни причини

(Решения на Съда на ЕС делата С-542/13, M’Bodj и C-562/13, Abdida) Д-р Валерия Иларева[1]   Статията е публикувана в списание “Европейски правен плеглед”, том ХII (2015) В делата M’Bodj и Abdida, решенията по които са постановени на 18 декември 2014 година, Големият състав на Съда на Европейския съюз и Генералният адвокат Yves Bot разглеждат и […]

Важно решение на Съда на Европейския съюз във връзка с условията за получаване на пенсия при работа в друга държава-членка

Деница Георгиева, Фондация за достъп до права – ФАР На 5 ноември 2014 година Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови Решение по дело C–103/13 във връзка с преюдициално запитване, отправено от Административен съд – София град. Решението съдържа важни изводи за свободата на установяване на граждани на Европейския съюз от една държава членка в друга, […]

ПОКАНА за Информационна среща относно пътуване и работа в Европейския съюз „Преди заминаването“

На 05 септември 2014 година, в Информационния център на Европейския съюз в град София, Фондация за достъп до права – ФАР организира информационна среща „Преди заминаването“ за български граждани и членове на техните семейства (граждани на трети държави), които планират да работят във Великобритания, Италия или Белгия.  По време на  събитието гражданите ще получат  информация […]

Mahdi Case C-146/14 PPU: practical insight on immigration detention review and a glimpse of hope for undocumented immigrants

 The Sofia City Administrative Court of the Republic of Bulgaria has submitted a new preliminary ruling request to the Court of Justice of the European Union on the review of immigration detention and the status of unreturnable undocumented immigrants released from immigration detention. The referred questions on the review of the length of immigration detention […]

Previous Posts